Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Biz hakda

biz hakda

Biz kim

Pekin Super Q Technology Co., Ltd. milli ýokary tehnologiýaly kärhana we Zhongguancun ýokary tehnologiýaly kärhana.Gözleg we gözleg bölümi, önümçilik bölümi we satuw bölümi bar.Döredileli bäri, kompaniýa senagat pudagyndaky kompaniýalara hyzmat edip, yzygiderli ösýär we täzelik edýär.

Biz näme edýäris

“Super Q Technology” müşderilere pes vakuumdan super ýokary wakuuma çenli dürli önümler bilen üpjün etmegi maksat edinýär.Biz diňe vakuum önümlerini üpjün ediji bolman, müşderiler üçin wakuum önüm programmalary bilen baglanyşykly meseleleri çözmekde hem ýöriteleşýäris. Wakuum esbaplary, wakuum klapanlary, vakuum nasoslary, wakuum ölçegi, wakuum kömekçi bölekleri, wakuum tehnologiýasy amaly önümleri, köpçülikleýin akym metr, standart däl ýöriteleşdirilen önümler we ş.m.

2020-nji ýylda kompaniýa wakuum tehnologiýasyny ulanmaga ünsi jemledi, özbaşdak vakuum izolýasiýa tagtasy, wakuum izolýasiýa bezeg integral tagtasy, wakuum aýna, wakuum energiýasyny tygşytlaýan gapylar we penjireler we başga-da dürli ösen vakuum tehnologiýa materiallaryny özbaşdak işläp düzdi we öndürdi. önümleri we sagdyn we energiýa tygşytlaýan binalara maslahat, dizaýn, gurluşyk, işlemek we hyzmat etmek bilen üpjün etdi.

biz hakda
biz hakda
biz hakda

Ösüş düşünjesi

Kompaniýamyzyň berk marketing dolandyryş ulgamy we köp hyzmatdaşlary bar.Global daşky gurşaw we energiýa meselelerini çözmek üçin öňdebaryjy wakuum tehnologiýasy arkaly ýokary energiýa tygşytlaýjy we az uglerodly geljegi durmuşa geçirmegi, ýokary hilli çözgütleri hödürlemegi we sagdyn we çalt ösmegine goldaw bermek üçin ähli tagallalary etmegi ýüregimize düwdük. energiýa tygşytlaýjy materiallar. Kompaniýa önümleriň hilini we hyzmatyny yzygiderli ýokarlandyrmagy, dürli ulanyjy hyzmatdaşlarynyň isleglerini kanagatlandyrmagy we ýeňiş gazanmak üçin hyzmatdaşlygy gözlemegi talap edýär.